Uvjeti poslovanja

AGENCIJA ZA NEKRETNINE IMMO KUNST COMPANY D.O.O.
(dalje u tekstu: Immo Kunst Company) je agencija za poslovanje u prometu nekretnina koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

IMMO KUNST COMPANY je agencija specijalizirana za posredovanje u prodaji nekretnina u Zagrebu i za najam/zakup luksuznih vila, kuća i stanova u Zagrebu i široj okolici.
Općim uvjetima poslovanja agencije Immo Kunst Company d.o.o. uređuje se poslovni odnos s fizičkom ili pravnom osobom koja agenciji Immo Kunst Company daje nalog ili sklapa ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju, te sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja posrednika.

Fizička ili pravna osoba koja agenciji Immo Kunst Company d.o.o. daje nalog o posredovanju, sklapa s agencijom ugovor o posredovanju:
- kada najmodavac/zakupodavac zatraži od Immo Kunst Company da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika za njegovu nekretninu
- kada najmoprimac/zakupnik zatraži od Immo Kunst Company da ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup

OBVEZE IMMO KUNST COMPANY su:
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
- prezentirati predmetne nekretnine
- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakupu
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji
Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o
najmu/zakupu te kupoprodaji.


IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca
ili zakupodavca izražena je u postotku od jedne mjesečne
najamnine/zakupnine

75 % minimalno
100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok
je druga polovina provizije isključivo naplativa od
najmoprimca/zakupoprimca nekretnine.

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od
najmoprimca ili zakupoprimca izražena je u postotku od jedne
mjesečne najamnine/ zakupnine

75 % minimalno
100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i višeNavedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok
je druga polovina provizije isključivo naplativa od
najmodavca/zakupodavca nekretnine.

PRODAJA
provizija za prodavatelja nekretnine za posredovanje u prodaji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene; ali ne manje od
7.000,00 kn; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije,
dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od kupca
nekretnine.

KUPNJA
provizija za kupca nekretnine za posredovanje u kupnji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene; ali ne manje od
7.000,00 kn; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije,
dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od
prodavatelja nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake
ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od konačno
dogovorene vrijednosti nekretnine, koju je strana stekla zamjenom
u iznosu od 2 - 4 % od konačne dogovorene vrijednosti nekretnine ,
za svaku ugovornu stranu.
Navedena plaćanja oslobođena plaćanja PDV-a temeljem Članka
90. stavak 2 zakona o PDV-u

Naša agencija je smještena

...u Zagrebu.

Porsche model GT3 letters on seat vabricRed Porsche moving fast
Sunset at the beachVolcano view from top of hillNew break light for Porsche. Full single line from left to right below the rear window